• Je príjemné vidieť viac...

    Bytový dom PARNAS je zaujímavý nielen svojou lokalitou, ale aj architektonickým riešením, ktoré vychádza zo súčasných trendov v oblasti dizajnu a komfortu bývania.

  • Začnite v bytoch PARNAS!

    Každý z nás zažil začiatky osamostatnenia sa od rodičov a začal si budovať svoj vlastný domov či už vo dvojici alebo sám. V projekte PARNAS Vám ponúkame aj takéto miesta.